Posts tagged “cửa cuốn dành cho kho lạnh”

CỬA CUỐN NHANH CHUYÊN DỤNG CHO KHO LẠNH

Kho lạnh cửa bạn thường xuyên có người ra vào vận chuyển hàng hóa, làm khí lạnh bị thất thoát, bụi, côn trùng, mùi hôi xâm nhập vào kho làm nhiệt độ kho không ổn định, kho bị ô nhiễm ảnh hưởng đến sản phẩm cần bảo quản. Nhằm hạn chế sự thất thoát hơi lạnh và bảo vệ môi trường trong Kho lạnh, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư thêm hệ thống cửa cuốn nhanh chuyên dụng cho [...]