Posts tagged “cửa cuốn nhanh màn nhựa PVc”

CỬA CUỐN NHANH MÀN NHỰA PVC

Cửa cuốn nhanh pvc là cửa cuốn bạt bằng chất liệu PVC, cửa đóng mở tự động nhanh chóng và an toàn Cửa cuốn nhanh màn nhựa PVC (High speed doors ) thương hiệu Naviflex được thiết kế sử dụng cho các khu vực kho hàng có nhu cầu đi lại nhiều, nhằm hạn chế tối đa sự  thoát hơi ( kho lạnh),ít bụi  ( kho sạch), là sản phẩm chuyên dụng trong nhà xưởng, nhà kho , khu chế [...]