Posts tagged “cửa đóng mở nhanh naviflex”

LẮP ĐẶT CỬA CUỐN NHANH NAVIFLEX

Với ưu điểm tốc độ đóng mở của cửa là điều quan trọng nhất của cửa tốc độ cao. Cửa cuốn nhanh – Cửa cuốn tốc độ cao được úng dụng vào nhiều mục đích khác nhau tùy vào mục đích sử dụng  yêu cầu tính nhanh chóng và gọn gàng. Cửa cuốn Nhanh hay Cửa cuốn tốc độ cao ngày càng được lựa chọn sử dụng lắp đặt nhiều hơn trong các công xương xí nghiệp… hiện đại. Với tốc độ mở là 0,8m/s đến 1,5m/s, cùng [...]