Posts tagged “DOP”

Hiểu thêm về DINP, DEHP và DOP

DINP (diisononyl phthalate) và DEHP (di-2-ethylhexyl phthalate), hay gọi là DOP (di-octyl phthalate) thường được sử dụng làm dẻo từ các este phthalate và đã được sử dụng trong nghành sản xuất màn nhựa PVC từ những năm 1930. Sản phẩm nhựa PVC linh hoạt cho việc xây dựng, ô tô, ứng dụng y tế và đóng gói thường chứa phthalates. phthalates đã được sử dụng trong một thời gian dài, và được nghiên cứu, giám sát chặt chẽ để [...]