Posts tagged “dược phẩm”

BẢO ĐẢM AN TOÀN VỆ SINH TẠI KHO HÀNG VỚI DOCK SHELTER VÀ DOCK SEAL

Các kho hàng về dược phẩm, nông sản, hải sản, …., dây chuyền sản xuất thực phẩm, kiện điện tử,… cần môi trường cực kì sạch sẽ để đảm bảo về chất lượng và an toàn vệ sinh để đạt chuẩn các tiêu chuẩn ngành. Với việc xuất nhập hàng thường xuyên tại kho, bộ Dock Shelter, Dock Seal  là giải pháp hiệu quả để các sản phẩm đáp ứng đúng các tiêu chuẩn vệ sinh. Tiêu chuẩn vệ sinh [...]