Posts tagged “màn nhựa vàng ngăn côn trùng”

ỨNG DỤNG MÀN NHỰA PVC VÀNG TRONG SẢN XUẤT THỦY HẢI SẢN

Ngành chế biến thủy hải sản là một trong những ngành có tỷ trọng xuất khẩu cao của nước ta, tuy nhiên, việc xuất khẩu thủy hải sản ở nước ta gặp nhiều cạnh tranh và hạn chế do chưa đạt chuẩn một số khẩu về vệ sinh và dư lượng bảo quản trong thủy sản. Để đảm bảo chất lượng hàng hóa cũng như kiểm soát điều kiện nhiệt độ xưởng sản xuất và côn trùng xâm nhập [...]