Posts tagged “Quạt hút gió Nafuji”

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT QUẠT THÔNG GIÓ NHƯ THẾ NÀO?

Tại các khô đô thị, nơi tập trung đông người, lượng khí thải ngày càng nhiều gây ô nhiễm môi trường trên diện rộng, đặc biệt tại các khu đô thị lớn như tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng…. chất lượng không khí ngày càng thấp, ô nhiễm bởi khói bụi các phương tiện giao thông và khí thải từ các nhà máy, khu công nghiệp. Hiện tượng không khí trong nhà bị ô nhiễm do các [...]